• INFORMACJA O KONKURSIE

              W dniu 7 maja 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom konkursu Wyróżniająca się praca dyplomowa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług absolwentów Wyższych Uczelni Miasta Poznania.

              Konkurs corocznie organizowany jest przez Komisję ds. Nagród i Konkursów Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu pod przewodnictwem Prorektora Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Jana Żurka.

              Zadaniem Komisji jest promowanie prac dyplomowych, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce, bowiem zawierają elementy innowacyjności. FSNT NOT chce także wyróżniać autorów prac, którzy dysponują dużym potencjałem twórczym i są cenni dla naszej gospodarki.

              Na Konkurs wpłynęło jak co roku szereg prac, w tym głównie z Politechniki Poznańskiej (Wydziały: Budowy Maszyn i Zarządzania, Fizyki Technicznej, Informatyki i Zarządzania), Uniwersytetu Przyrodniczego oraz jedna praca 1 praca z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

              Przyznano jedną pierwszą nagrodę, dwie drugie, dwie trzecie oraz cztery wyróżnienia.

  Nagroda I stopnia

  Mgr inż. Marek Helman z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej za pracę Spektrometr laserowy do pomiarów koncentracji gazów o złożonym widmie absorpcyjnym
  w zakresie średniej podczerwieni
  .

  Celem pracy było opracowanie kompletnego urządzenia metrologicznego do pomiarów stężenia gazów technologicznych. Sporządzono dokumentację techniczną prototypu, w którym zastosowano nowoczesne detektory optyczne (przestrajalne diody laserowe) z modulacją długości fal. Dzięki temu uzyskano bardzo dobre parametry urządzenia (w tym pomiar w czasie rzeczywistym), a co za tym idzie możliwości szerokiego zastosowania przemysłowego (rafinerie, energetyka, spalarnie). Rozwiązanie justowania układów optycznych w zakresie fal niewidzialnych dla oka świadczy o wszechstronności i dużych umiejętnościach zawodowych autora. Opracowany przez niego model poddano badaniom symulacyjnym z parametryzacją istotnych wielkości odpowiedzialnych za poprawną pracę urządzenia włącznie. Praca cechuje się dużymi możliwościami rozwojowymi i, co ważne, istnieje możliwość praktycznego, szerokiego jej stosowania.

  Promotor: dr Gustaw Szawioła, doc. PP; opiekun: dr Paweł Kluczyński.

  1. Nagroda II stopnia

  Mgr inż. Janusz Dereżyński z Instytutu Technologii Mechanicznej Wydziału Budowy Maszyn
  i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za pracę Pneumoelektryczne urządzenie do pomiaru długości.

              Praca zawiera projekt nowego, pneumoelektrycznego urządzenia do pomiaru długości, gwarantującego dużą jakość pomiaru, przy ograniczeniu czynności obsługowej oraz przy znaczącym wyeliminowaniu wpływu użytkownika na jakość wskazań.

              Konstrukcja składa się z części: pneumatycznej, sterowania oraz oprogramowania
  i wzorcowania. Wyniki pomiarów i testów sprawdzających wykonane na pneumoelektrycznym urządzeniu wykazały, że jest ono gotowe do wdrożenia.

  Promotor: dr hab. inż. Czesław Janusz Jermak.

  2. Nagroda II stopnia

  Mgr inż. Jan Forma z Instytutu Technologii Mechanicznej Wydziału Budowy Maszyn
  i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za pracę Konstrukcja szkieletu klasycznego niskowejściowego autobusu miejskiego na bazie autobusów MAN Lion's A2t iA78.

  Praca dotyczy aktualnego problemu związanego z poziomem życia głównie mieszkańców miast, czyli transportu zapewniającego sprawne i bezpieczne poruszanie się. Wszelkie poczynania zmierzające do doskonalenia transportu, w tym miejskiego transportu zbiorowego, zasługują na uwagę i poparcie.

              Praca dotyczy udoskonalenia konstrukcji niskowejściowego autobusu miejskiego MAN A21 o konstrukcji szkieletowej, produkowanego obecnie w Sadach koło Poznania oraz w Turcji (Ankara) i użytkowanego w miastach wielu krajów. Charakterystyczną cechą pracy, która zasługuje na podkreślenie, jest bezpośredni związek opracowywanego tematu z produkcją. Zaproponowana modernizacja ma bowiem realną szansę wdrożenia, wzbogacając rynkową ofertę producenta (MAN Gmbh). Pozwali także, co istotne, zmniejszyć koszty produkcji autobusu przy jednoczesnej poprawie jego sylwetki.

  Promotor: dr inż. Jakub Olszewski.

  1. Nagroda III stopnia

  Mgr inż. Monika Muszyńska z Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego
  w Poznaniu za pracę Badania nad zastosowaniem środków proadhezyjnych w procesach łączenia klejami topliwymi wybranych gatunków drewna egzotycznego.

              Celem pracy była ocena właściwości klejów topliwych, w tym określenie wytrzymałości na ścinanie spoin wytypowanych gatunków drewna w postaci fornirów.

              W realizacji przedsięwzięcia uzyskano wsparcie od firm bezpośrednio zainteresowanych rezultatami badań: DLH Drewno Sp. z o. o. z Ostrowa Wlkp. i JOWAT Polska Sp. z o. o.
  z siedzibą w Sadach k. Poznania.

              Praca jest merytorycznie bardzo dobra, co świadczy o nabyciu przez autorkę wszechstronnej wiedzy niezbędnej do przeprowadzania kompleksowych badań. Uzyskane wyniki wykazały istotną poprawę termoodporności połączeń przy zastosowaniu promotorów adhezji i mogą znaleźć szerokie zastosowanie w produkcji mebli i wyposażenia wnętrz.

              Wybrane wyniki były prezentowane na 53. Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych na Uniwersytecie Technicznym w Zwoleniu w Republice Słowacji. Ponadto, co ważne, prezentowana praca ma duże znaczenie praktyczne.

  Opiekun: dr inż. Tomasz Krysztofiak

  2. Nagroda III stopnia

  Mgr inż. Emilia Piosik z Katedry Spektroskopii Optycznej Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej za pracę Właściwości termodynamiczne i spektralne pochodnych terylenu oraz ich mieszanin w ultracienkich warstwach.

              Tematyka badań obejmowała szeroki zakres zagadnień związanych z elektroniką molekularną, a zwłaszcza z organiczną optoelektroniką. Autorka rejestrowała izotermy sprężania
  i obrazowała tekstury warstw Langmuira za pomocą polaryzacyjnego mikroskopu optycznego Brewstera.

              Wytwarzane przez nią warstwy mogą stanowić ośrodek czynny dla urządzeń optoelektronicznych, w tym organiczne: diody elektroluminescencyjne (OLED), tranzystory polowe (OFET) i ogniwa słoneczne (OPV). Wyniki pomiarów zostały opublikowane
  w renomowanym czasopiśmie Journal of Luminescence o wysokim współczynniku wpływu IF oraz były prezentowane na konferencji międzynarodowej 20th Conference on Liquid Crystals (Chemistry, Physics Applications) w Mikołajkach.

  Promotor: dr hab. Tomasz Martyński, prof. nadzw. PP.

  Wyróżnienia:

  • inż. Paweł Biegański, inż. Tomasz Ciesielczyk, inż. Grzegorz Grzelachowski i inż. Przemysław Grzędzielski z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej za pracę
   Platforma do tworzenia wirtualnych przewodników dedykowanych dla urządzeń mobilnych.

  Promotor: dr inż. Anna Kobusińska.

  • inż. Waldemar Adam z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za pracę System optymalizacji technologii korpusów obrabiarkowych.

  Promotor: dr inż. Andrzej Gessner.

  • inż. Adrian Mateusz Nowicki z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za pracę Praktyczne aspekty akwizycji i przykłady kreowania baz danych obejmujących parametry procesów produkcji odlewów ze stopów AL.-Si-X

  Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Zenon Ignaszak.

  • inż. Dariusz Marszałek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Wydział Politechniczny za pracę Projekt i budowa drukarki 3DP – metoda FDM.

  Promotor: dr hab. inż. Edmund Weiss.

                                                                                  

                                                                                     /-/ Prof. dr hab. inż. Jan Żurek

                                 Przewodniczący

       Komisji ds. Nagród i Konkursów

     przy FSNT NOT Rada w Poznaniu

 
 • WIELKOPOLSKI  KLUB  JAKOŚCI
  przy FSNT NOT Rada w Poznaniu

  Dyrektorzy, Prezesi, Właściciele
                          Przedsiębiorstw Produkcyjnych
  wszystkich branż

  Szanowni Państwo!

     Uprzejmie informujemy, że Wielkopolski Klub Jakości przy FSNT NOT w Poznaniu wychodząc z założenia, że istotnym w każdym systemie zarządzania jakością jest systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności personelu przedsiębiorstwa, które ułatwiają doskonalenie procesów produkcji i zarządzania w tym procedur kontroli i sterowania jakością zapraszamy Państwa pracowników odpowiedzialnych za jakość oraz kontrolę jakości do uczestnictwa w organizowanych przez nas seminariach szkoleniowych, których program załączamy oraz do korzystania z indywidualnych konsultacji.
  Informacja


  Program seminariów szkoleniowych i konsultacji dla przedsiębiorstw produkcyjnych z zakresu organizacji zakładowej kontroli jakości oraz technologii kontroli jakości oraz metod doskonalenia jakości na rok 2014
  Program
  Formularz zgłoszeniowy


  WYDAWNICTWA WIELKOPOLSKIEGO KLUBU JAKOŚCI
  Zainteresowanym przedsiębiorstwom i praktykom zarządzania jakością oferujemy szereg praktycznych podręczników, opracowanych przez naszych specjalistów
  Informacja
  Formularz zamówienia 
 • Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddziału Poznańskiego (SITO) oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na spotkanie z Florystyką.
   

  VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski 2014
  26 luty - 1 marzec 2014
  Poznań
  Informacje

  KONKURS DLA KWIACIARŃ
  27.02-1.03.2014
  Informacje

  WARSZTATY FLORYSTYCZNE
  28 luty 2014
  Poznań
  Informacje

  Pokazy Florystyczne
  1 marca 2014


  VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski
  Pawilon 5G Międzynarodowe Targi Poznańskie

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie SITO
  www.sito.poznan.pl

 

Sale do wynajęcia

Please wait while JT SlideShow is loading images...
SaleSaleSaleSale

Strony not.poznan.pl wykorzystują pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisów not.poznan.pl wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej.

Kliknij tutaj, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie