• Kolejna edycja "Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz orgranizacji produkcji i usług"

  Jak co roku FSNT NOT oddział w Poznaniu organizuje konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług   absolwentów uczelni poznańskich: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych uczelni wyższych.

  Regulamin

  Wniosek zgłoszeniowy

 
 • Lokale do wynajęcia

   

  DO WYNAJĘCIA

   

  LOKAL BIUROWY
  III PIĘTRO DOMU TECHNIKA W POZNANIU

  14,76 m2

   

  LOKAL BIUROWY
  II PIĘTRO DOMU TECHNIKA W POZNANIU

  52,87 m2

   

  LOKAL BIUROWY
  II PIĘTRO DOMU TECHNIKA W POZNANIU

  70 m2

   

  LOKAL GASTRONOMICZNY
  - 1 POZIOM DOMU TECHNIKA W POZNANIU

  245,00 m2

   

   

  INFORMACJA:

  FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT

  RADA W POZNANIU

  61-712 POZNAŃ, ul. H. Wieniawskiego 5/9

  tel. 61 853 64 78           602 769 771

  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

 
 • Mistrz Techniki FSNT-NOT

  Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Radę Krajową FSNT-NOT pt .Mistrz Techniki FSNT-NOT.
  Konkurs ma dużą tradycję , był i jest ważnym elementem  promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku. Do Udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone  innowacyjne  rozwiązania techniczne
   i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach , dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności  w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

  Zgłoszenia  kandydatów do konkursu „Mistrz Techniki”, prosimy przesyłać  do dnia 15.02.2022 roku na adres  FSNT NOT ul. Wieniawskiego 5/9 , 61-712 Poznań, pokój 116 z napisem „KONKURS”.

  Regulamin konkursu i zgłoszenie do konkursu w załączeniu.

  Regulamin konkursu

  Formularz zgłoszeniowy

 
 • 48 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2021/2022

  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu

  uprzejmie informuje, że rozpoczęła się kolejna – 48 edycja

  Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2021/2022

   

   

  Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej.

  Olimpiada Wiedzy Technicznej jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

  Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

  Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz. 125).

  Organizatorzy liczą na zainteresowanie tą formą krzewienia wiedzy i kultury technicznej ze strony nauczycieli liceów i szkół zawodowych. To znakomita forma pokazania aplikacji techniki, jej najnowszych osiągnięć w życiu publicznym i gospodarczym, służącym podniesieniu standardów cywilizacyjnych.

   

  Regulamin OWT

  Terminarz i opis zawodów

   

  Kontakt:
  Sekretariat Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu
  tel. 535 194 425
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
 • Pierwsze firmy wodorowe w Wielkopolsce

  Pierwsze firmy wodorowe w Wielkopolsce - trwa NABÓR

  • Chcesz dołączyć do globalnego łańcucha dostaw i wartości zielonej/czystej gospodarki przyszłości?
  • Chcesz skorzystać z bezpłatnej promocji oraz wsparcia ekspertów?
  • Przynależysz do małego lub średniego przedsiębiorstwa?
  • Twoja główna siedziba lub oddział mieści się na terenie województwa wielkopolskiego?
  • Masz możliwość skorzystania z pomocy de minimis?
  1.  

  Zapraszamy firmy do udziału w projekcie „Gospodarna 2050-H2Wielkopolska” w ramach, którego oferujemy m.in.:

  Audyt wodorowy, który ma na celu ocenę potencjału firmy do zmiany i rozwoju przedsiębiorstwa
  w obszarze łańcucha dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

  Doradztwo wodorowe, które obejmie:

  • przeanalizowanie modelu biznesowego firmy,
  • zaproponowanie rozwiązań, mitygacji zagrożeń lub barier,
  • omówienie dalszych działań rozwojowych zarówno w obszarze budowania kompetencji technicznych, organizacji firmy, jak i pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, zakupu licencji, patentów,
  • omówienie ewentualnych zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa i potencjalnych inwestycji,
  • omówienie ogólnych zagadnień technologicznych, regulacji prawnych polskich i europejskich, bezpieczeństwa technologii wodorowych (ATEX, HAZOP).
  1.  

  Uwaga: Mamy tylko 15 miejsc!!!

  Napisz do nas: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  lub zadzwoń:     61 626 6248

  grafika - nabór

 
 • Lokal do wynajęcia

  ldw

 
 • Termomodernizacja

 
 • Seminarium "Technologia kontroli jakości - organizacja, metody i realizacja"

  Zapraszamy do udziału w Seminarium informacyjno-dyskusyjnym "Technologia kontroli jakości - organizacja, metody i realizacja"

   

  Informacja

 
 • Spotkania Wielkopolskiego Klubu Jakości

  Informujemy, że Wielkopolski Klub Jakości NOT zamierza w sezonie 2016/2017 prowadzić okresowe spotkania członków Klubu (aktualnie zakładamy indywidualne członkostwo osób związanych z zarządzaniem jakością oraz jej procedurami), które zamierzamy poświęcić wymianie doświadczeń związanych z organizacją systemów zarządzania jakością oraz transformacji istniejących systemów zarządzania do wymagań nowej wersji normy PN-EN 9001:2015.

   

  Tematem spotkań mogą być również tematy poświęcone wybranym procedurom SZJ interesujących Państwa, które podajemy w załączniku nr 1 a szczególnie:

  • -organizacją metodami kontroli jakości w tym metodami statystycznymi
  • -narzędziami (metodami) analizy i doskonalenia jakości
  • -zarządzeniem wiedzą (wymaganie nowej normy)

   

  W tych przypadkach wprowadzenie do tematu będzie wykonane przez specjalistów z danej dziedziny.

  W miarę potrzeby możemy również na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorstw opracować właściwą procedurę, wdrożyć ją i przeszkolić pracowników w jej stosowaniu.

  Dla celów konsultacyjnych i szkoleniowych dysponujemy odpowiednimi podręcznikami (załącznik nr 2)

   

  Liczymy na zgłoszenie się do uczestnictwa w pracach Wielkopolskiego Klubu Jakości (zgłoszenia do WKJ prosimy wykonać w załączonych deklaracjach - załacznik nr 3, nie dotyczy to osób, które deklarowały wcześniej przystąpienie do Klubu)

   

  Zapraszamy do współpracy!

   

  Pierwsze spotkanie informacyjno-dyskusyjne odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 na temat zarządzania ryzykiem wymagane normą PN-EN ISO 9001:2015.

  Załączamy zaproszenie (załącznik nr 4), na które prosimy przyjść z osobami zainteresowanymi organizacją i działaniem Systemów Zarządzania Jakością.

   

  Załącznik nr 1 - tematyka spotkań

  Załącznik nr 2 - lista podręczników

  Załącznik nr 3 - deklaracja zgłoszeniowa

  Załącznik nr 4 - zaproszenie

   

   

 
 • Ekspertyzy

  Dział usług technicznych istnieje od ponad 25 lat. Posiadamy zespoły doświadczonych specjalistów, rzeczoznawców, którzy poza wymienionymi niżej tematami, mogą pomóc przy rozwiązywaniu innych problemów technicznych (budownictwo, instalacje, mechanika, przemysł spożywczy itd.).

   Opinie:

   -   dotyczące projektów architektoniczno-budowlanych,

   -   opinie o innowacyjności - dla celów uzyskania
       dofinansowania inwestycji ze środków strukturalnych
       Unii Europejskiej, kredytów technologicznych itp.
       Posiadamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

   Rzeczoznawcy i eksperci w Poznaniu wykonują:

  •  Badania:

   - stanu wytrzymałości konstrukcji fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej
     dla obiektów starych, adaptowanych itp.,

  - zawilgocenia tynków i podłoży - badania przyczepności tynków.

  •  Ekspertyzy:

  - budowlane (remontowe i modernizacyjne), obiektów przemysłowych, handlowych, hal produkcyjno-magazynowych,

  - maszyn i urządzeń.

  •   Oceny:

   - prawidłowości rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych,

  - stanu technicznego balkonów, instalacji, sprzętu, etc.

  •    Przeglądy:

    - budynków (przeglądy roczne i pięcioletnie), 

       - stanu sprawności przewodów wentylacyjnych, spalinowych, grawitacyjnych i dymowych, 

  •   Wyceny:

   -  wartości maszyn, urządzeń, środków transportu, m. in. dla celów leasingowych
      oraz uzyskania kredytów bankowych,
   

   -  lokali mieszkaniowych i użytkowych, etc.

  Doradztwo Techniczne, organizacyjne i szkolenia w zakresie zarządzania jakością wg ISO9001, a szczególnie metod kontroli jakości z uwzględnieniem metod statystycznych w sterowaniu jakością procesów technologicznych oraz kontroli partii wyrobów.

   

   

   

 

Sale do wynajęcia

Please wait while JT SlideShow is loading images...
SaleSaleSaleSale

Strony not.poznan.pl wykorzystują pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisów not.poznan.pl wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej.

Kliknij tutaj, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie